Straff

En klient sa:
Ikke visste jeg hva du gjør, - ikke visste jeg at jeg noen gang kom til å trenge advokat.
Du ga meg den tryggheten jeg trengte. Jeg hadde ikke klart dette uten deg.
Du tok deg av faget, samtidig geleidet du meg gjennom forberedelsene og rettssaken.
Du gjør en så viktig jobb!

Vi forsvarer ikke handlingen, men deg som person. 

Ally står for saklighet og troverdighet. Vi gir deg realistiske og tydelige råd, og stiller deg i best mulig lys i en vanskelig situasjon.

Vårt mål er alltid å oppnå det beste for deg. Derfor frykter Ally aldri de utfordrende sakene. Vi lar oss ikke skremme av hverkenstore autoriteter eller tøffe motparter.

Ally bistår både som forsvarer og bistandsadvokat. 

"Du fjernet så enormt mye stress for meg"

Forsvarer

Juss gjort
enkelt.

Fast forsvarer

Uredd

Tydelig

Strategisk

Ekspert

Til å stole på

Bistandsadvokat

Enkelt, oversiktlig og forutsigbart.

Spesialist på erstatning

Høy etisk standard

Omsorgsfull støttespiller

Strategisk

Troverdig

Empatisk

Prosedyre

Juss som fokuserer på det som betyr noe.

Kunnskapsrik

Stategisk / taktisk

Realistisk rådgiving

Resultatorientert

Godt forberedt

Målrettet

Avtaler og viktige dokumenter for livet

7990,-

Vi fjerner alt det vanskelige med å skrive  de viktige dokumentene dine, enten det er testament, ektepakt, fremtidsfullmakt, eller avtaler om sameie,  kjæledyrsavtale, bruksrett for hytter osv. Vi går gjennom behovene dine, og passer på at alt er forstått og riktig utført og tilpasset din situasjon, og signert og oppebevart på rett sted. Vi oppbevarer også alltid en kopi for deg i vårt elektroniske hvelv, slik at du alltid vil ha den tilgjengelig, når du trenger det.  

Start quiz

Juss-101: Skriftlig juridisk vurdering av situasjonen din

1990,-

Sammen går vi igjennom situasjonen din, leser dokumentasjonen du har, og gir deg en skriftlig juridisk vurdering. Dette kan være lurt om du bare trenger noe å støtte deg på for å diskutere med noen eller vurdere om du har en sak og hva som er lurt å gjøre. Vi kan her også gi deg en forutsigbar fast pris for saken din dersom det har behov for mer hjelp.

Start quiz

Vil du

28000,-

En sak med motpart kan fort bli kompleks og tung, men la oss gjøre det lettere for deg ved hjelp av våre dyktige advokater. 
***

Fått avslag eller ønsker å klage til det offentlige?

Mange ganger kan det føles som man er i en papirmølle - masse dokumenter som er vanskelige å forstå. La oss ta prosessen for deg - for hvert steg eller instans - kr 2900.

Start quiz