FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hva er mekling?

Mekling er en utenrettslig løsningsprosess som kan brukes på alt fra nabokrangel til bruktbilkjøp og uenigheter ved sameie mm. Mekler er en nøytral tredjepart som legger til rette for at partene selv kommer til enighet. I meklingen legges det vekt på partenes behov og interesser, og ikke kun på jussen. Alle argumenter er derfor relevante, og det kan tas hensyn til for eksempel både økonomi, følelser, relasjoner, tid, bakgrunn m.m.

Hvordan fungerer mekling?

Partene er selv aktive i denne prosessen og tar de viktige avgjørelsene. Mekleren er upartisk og bestemmer ikke over resultatet, men hjelper partene til å se fremover. Dette skaper et mye større handlingsrom for partene til å finne gode løsninger. Mekler har taushetsplikt om det som kommer frem i meklingen, og alt håndteres konfidensielt. Ally.løsning hjelper deg med å løse uenigheten eller konflikten du står i. Vi består av et team med dyktige og svært erfarne meklere som har spesialopplæring i å håndtere uenigheter og konflikter. I tillegg har vi dyktige spesialister som vi trekker på når vi skal skreddersy en løsningsprosess for akkurat de uenighetene du står i. De fleste synes det er ubehagelig å møte for domstolen. Ally. løsning er en mer komfortabel, raskere, forutsigbar og rimelig måte å løse konflikten på. Ally.løsning hjelper dere med å finne frem til løsninger. Vi hjelper partene til å se fremover, og sørger for at deres interesser og behov i konflikten settes i fokus. Når partene får eierskap til prosessen og løsningen, viser det seg at det også er enklere for dem å etterleve den.

Hvorfor mekle?

Når en konflikt skal løses i domstolen, tar det som regel lang tid og koster mye penger. En domstolsbehandling bedrer sjeldent samarbeidsklimaet mellom partene, og som regel øker konfliktnivået mellom partene. Når det avsies en dom skapes det gjerne en vinner og en taper: Dette har en tendens til å vanskeliggjøre fremtidig relasjon. I tillegg er det bare advokatene som er sikret gevinst ved rettssaker. Ally. vil bidra til at flere saker løses utenfor rettsapparatet. Fordi det lønner seg for alle parter.‍ I mekling hjelpes partene til å løse konflikten selv, og det er partenes behov og interesser som settes i fokus. En meklingsprosess kan derfor bidra til å bedre relasjonen. For de som er nødt til å samarbeide fremover, f. eks. foreldre, arbeidskollegaer, eller naboer, blir dette lettere. ‍Med sin dype innsikt i konflikthåndtering, legger mekleren til rette for at partene kan komme til enighet.

Når får man meklingsattest?

Når dere har gjennomført den obligatoriske meklingstimen får dere en meklingsattest. Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.

Skal vi betale for meklingsattesten hos ekstern/godkjent mekler selv?

Nei, partene skal ikke betale meklingen selv for å få meklingsattest. Foreldremekling med attest er betalt av det offentlige.

Hvor lenge varer en foreldremekling?

Den obligatoriske meklingstimen varer omtrent en time. Foreldrene kan om de ønsker bruke til sammen opptil 7 timer. Meklingen er betalt av det offentlige.

Hva er meklingsattest?

Foreldre med felles barn under 16 år er må møte til mekling hos familivernkontoret eller hos godkjent mekler. Formålet med meklingen er å hjelpe foreldrene til å lage en samarbeidsavtale om barna. Ved første møte som er obligatorisk utstedes det meklingsattest. Attesten er gyldig i 6 mnd.

Hva er egentlig mekling?

Det er det vi driver med